สำนักดิจิทัลพร้อมให้คำปรึกษาและร่วมงานกับคุณ

CONTACT US

DIGITAL OFFICE

ติดต่อทีมบริหาร

สำนักดิจิทัล

Location : อาคาร LED  ชั้น 20

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-009-6800

ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและบริหารจัดการข้อมูล

Location : อาคาร 51

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-590-9604

ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล

Location : อาคาร 3 ชั้น 5

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-009-6331

ติดต่อทีมงาน

กองกลยุทธ์ดิจิทัล

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-009-6515

กองบริหารจัดการข้อมูล

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-590-9629

กองออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-009-6830

กองวางแผนและบริหารงานผลิตภัณฑ์ดิจิทัล

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-590-5359

สำนักดิจิทัลยินดีให้บริการ และพร้อมให้คำปรึกษา

    HOME  |  ABOUT US  |  WHAT WE DO  |  OUR PRODUCT  |  NEWSROOM  |  CAREER  |  CONTACT US

    Copyright © 2020 Digital Office (PEA). All Right Reserved.